Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Help with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Serwis wyłączony, utrzymywany jedynie dla potrzeb archiwizacji kursów.

Nowa platforma edukacyjna Wydziału pod adresem https://e.wipie.ur.krakow.pl

Dane dostępowe (login + hasło) do platformy e-Learningowej WIPiE są identyczne jak w przypadku innych systemów informatycznych naszego Wydziału.

Dla wydziałowego systemu uwierzytelniania użytkowników opcja odzyskiwania hasła dla platformy e-Learningowej jest niedostępna. Studenci, którzy zapomnieli hasła, proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie się do administratora z ważną legitymacją studencką. Jeżeli do profilu platformy przypisano konto mailowe inne niż studencke można również za jego pomocą (tylko w przypadku zmiany hasła) kontaktować się z administratorem.

Ze względów bezpieczeństwa na maile bez możliwości identyfikacji nadawcy (bez imienia, nazwiska, roku, typu, kierunku i specjalności studiów oraz numeru indeksu) administratorzy nie odpowiadają. Do korespondencji z administratorami wymagane jest również korzystanie z kont mailowych przypisanych do osobistego profilu na platformie.

Administrator: dr Krzysztof Molenda
e-Learning.WIPiE@ur.krakow.pl
tel. 012 662 46 24